Over de Birgittinessen in Vadstena

Sr Anna

Wie zijn wij? Wat doen wij?
Wij zijn 8 katholieke nonnen, (monialae)
uit vijf verschillende landen, die in Vadstena, in de Abdij van de Heilige Birgitta wonen.

St. Birgitta stichtte onze Orde hier in Vadstena in de 14e eeuw. Onze Orde heeft de Latijnse afkorting O.Ss.S.. Veel van de mensen die tegenwoordig onze Abdij bezoeken, zijn gefascineerd door de ouderdom van dit alles. Wij zien dat heel anders. Wij hebben inderdaad onze wortels in de middeleeuwse geschiedenis en een ideaal dat nog veel ouder is, maar we wonen midden in een moderne stad en tenslotte staan wij niet voor niets op het Internet!

Tekening: een non in het koor

De dagorde bezit nog altijd het oude kloosterritme van gebed en werk, gebed en werk. Het feit dat het gebed als eerste komt, wil zeggen dat wij het prioriteit geven en dit komt elke dag op bepaalde tijdstippen tot uitdrukking in ons algemeen gebed of Officie. En dat is nu precies waarom onze abdij een contemplatieve abdij wordt genoemd. Om zo te leven, hebben wij gekozen voor afzondering (clausuur), wat betekent dat wij niet werken buiten het feitelijk gebied dat wij bezitten en waar wij wonen.

Wat doen de nonnen eigenlijk?
Wij hebben ervoor gekozen om eenvoudig handwerk te verrichten, omdat we dan in stilte Tekening: Een non met een stofzuigerkunnen werken waarbij onze harten en gedachten vrij blijven voor onafgebroken bidden tijdens het werk. Onze manier van leven sluit intellectueel werk niet uit, maar dat is niet het belangrijkste voor ons.

Waarom kiezen voor dit leven?
Wij wonen in een klooster, omdat we gefascineerd zijn door Jezus Christus, geheel opgaan in onze liefde voor hem en verlangen uitsluitend voor hem te leven. Wij kiezen voor het kloosterleven, omdat we zo meer gelegenheid hebben om te bidden, hetzij alleen, hetzij samen, meer dan we in andere omstandigheden zouden hebben. Dit betekent niet dat we andere levenswijzen niet waarderen! Die zijn prima! Alleen onze roeping is anders. Er zijn bijvoorbeeld mensen die werken in de missie, of als arts, leraar, of in de sloppen... waarbij zij, vanuit hun eigen persoonlijke roeping, rechtstreeks mensen helpen. Maar dat kunnen we niet allemaal doen. Wij hebben gekozen voor de dienst die gebed heet.

Wat is dat "gebedsdienst"? Wat betekent het?
Op de allereerste plaats betekent het God loven. Het betekent die dank zeggen die de hele schepping aan God, die ons zo zeer heeft liefgehad, wil zeggen. Het betekent bidden voor degenen die actief dienen, het is onze manier om hen te steunen. Het kan ook betekenen: bidden voor velen, voor vele anderen die ons vragen om voor hen te bidden wanneer ze zich in een crisis bevinden. Het betekent bidden voor al diegenen die helemaal nooit bidden, voor degenen die vergeten zijn dat God hen hun leven heeft gegeven. Ons hele leven is in alle opzichten gebed

gladnunna2Houden wij ons niet afzijdig? Dat vinden sommige mensen wel.
Zij vinden dat wij ons te veel afzonderen en dat ons leven hier geen betekenis heeft. En als je God uit deze gedachte zou wegnemen, zou dat zeker het geval zijn. Maar omdat wij een leven leiden dat gebaseerd is op de overtuiging dat God de levende God is, een persoon met wie je kunt omgaan, heeft ons leven een zeer diepe betekenis.

Leiden jullie een volstrekt zorgeloos leven?
Hoewel wij vinden dat ons leven de juiste keus voor ons is, betekent dit niet dat wij worden gevrijwaard van 'goede' of 'slechte' dagen. Wij zijn mensen met veel fouten en tekortkomingen. Als wij verschrikkelijk verkouden zijn en het gevoel hebben dat ons hoofd vol zit met watten, is het moeilijk te blijven denken dat ons officie betekenis heeft. Maar ons geloof is een overtuiging die zijn oorsprong niet in emoties vindt, maar die veel dieper ligt, in onze wil. Deze overtuiging en dit verlangen helpen ons door de moeilijke dagen heen. En dan kunnen we zien dat God er al die tijd is geweest..

Er is sprake van permanente innerlijke ontwikkeling, die leidt tot grotere rijpheid en ook wijsheid, als men het kloosterleven leidt. Daarom waarderen wij onze oudere zusters in het bijzonder. Terwijl zij ouder en zwakker worden, groeit hun geestelijk leven en de jongeren kunnen zoveel van hen leren.

De dagordeOnze agenda varieert ritmisch tussen gebed en werk met daartussen tijd voor geestelijk lezen, maaltijden, rust, ontspanning, enzovoorts. Momenteel experimenteren wij met de volgende dagorde:

6.15 Persoonlijke meditatie
7.15 Lauden en tertsen, gebeden in het koor.
8.00 Ontbijt in stilte, gevolgd door werk van allerlei aard in het gastenverblijf of de abdij
11.15 Nonen, middaggebed in koor.
11.45 Maaltijd in stilte, terwijl we luisteren naar het voorlezen uit een boek. De maaltijd wordt gevolgd door een uur vrije tijd voor siesta, wandeling, lezen enz.
Daarna werk. In deze uren krijgen de zusters in opleiding hun onderwijs.
15.15 Korte tijd van gemeenschappelijk ontspanning, waarbij gesproken wordt en handwerk wordt verricht, waarbij iedereen helaas tegelijk praat.
15.55 Dagkapittel.
16.00 Geestelijke lezing.
16.25 Vespers in koor.
17.15 Heilige Mis.
18.30 Avondmaaltijd, waarbij ook weer wordt voorgelezen.
Daarna werk of vrije tijd.
20.30 Completen en daglezing in koor.
Naar bed.

Verklaring van de vreemde woorden
Moniaal: Uit het Grieks, "monachos" iemand die alleen woont.
Abdij: Een klooster dat geleid wordt door een abt of een abdis (in ons geval een abdis).
O.Ss.S.:= Ordo Sanctissimi Salvatoris, De Orde van de allerheiligste Zaligmaker.
Officie: Het gebed, dat ons leven beheerst, het officiele gebed van de kerk dat bestaat uit o.a. de psalmen van David en grotendeels gezongen wordt.
Contemplatief: Verwijst naar een orde en een klooster of abdij waar nonnen/monniken hun hele leven binnen het terrein blijven.
Afzondering, clausuur: Privéterrein, zich terug trekken.

Terug