Over onze Orde

Nog meer over ons (onze Orde)

Als u soms dacht dat wij de enigen zijn, dan hebt u het mis! We zijn met meer, in totaal met ons vieren. Niet vier nonnen, maar vier verschillende takken* aan dezelfde wijnrank. De Heer zei tegen de Heilige Birgitta dat hij zelf een nieuwe wijngaard zou planten en dat heeft Hij gedaan, hier in Vadstena. Van hier verspreidde zich de orde naar vele plaatsen in Europa, met name in de Middeleeuwen. Tijdens de reformatie en later tijdens de Franse revolutie en de secularisatie, werden de meeste van deze instellingen gesloten.

1. Tegenwoordig zijn er drie onafhankelijke abdijen van de oude tak (of de middeleeuwse, oorspronkelijke tak). Aanvankelijk herbergde ieder huis zowel zusters als broeders in twee afzonderlijke kloosters naast elkaar, maar sinds 1860-1870 zijn er alleen nog maar zusters.

De drief overgebleven kloosters zijn Marie Refugie (Maria's Toevluchtsoord) in Uden/Nederland , (ons voormalige moederhuis, van waaruit we in 1963 opnieuw werden opgericht, nadat we sinds 1595, toen de laatste Vadstena-nonnen naar Danzig waren gevlucht). Dan is er  Altomünster in Duitsland en onze abdij hier in Vadstena. De abdij heet Pax Mariae, Maria´s Vrede. In 1988 werden we een onafhankelijke priorij, dat wil zeggen we waren niet langer een 'dochterklooster', maar hadden onze eigen, democratisch gekozen priorin en in 1991 besloot de Kerk dat we een abdij mochten worden, met een eigen abdis, net zoals we tot 1595 waren geweest. Maria Hart, in WeertNederland is samengegaan met de Zweedse tak, en Syon Abbey in Engeland is sinds 2012 gesloten (drie nonnen zijn er nog, maar wonen bij andere zusters.

2. Rond 1630, werd een Spaanse tak van de orde goedgekeurd. Deze was gesticht door een Spaanse dame, genaamd Marina de Escobar, die door een reeks openbaringen werd geïnspireerd om deze nieuwe tak van de oude orde te stichten. Er bestaan momenteel vier onafhankelijke kloosters in Spanje, vier in Mexico en een nieuwe stichting in Venezuela. De Spaanse tak van de orde heeft als enige altijd uitsluitend vrouwelijke leden gekend.


Foto: De Middeleeuwse en de nieuwe abdij

Het middeleeuwse klooster in Vadstena op de achtergrond de nieuwe abdij op de voorgrond.
© Åke Svensson, Motala

3. In het jaar 1911 ontstond de "Zweedse Tak" zoals ze genoemd wordt. Deze werd gesticht door een jonge Zweedse vrouw, Elisabeth Hesselblad, wier zaligverklaring aanstaande is. Zij kon het huis van de Heilige Birgitta in Rome terug verwerven en dat is tegenwoordig het Moederhuis van deze tak van de orde, die anders is opgebouwd dan de oudere takken. De vele verschillende gemeenschappen die tot deze organisatie behoren, vallen allemaal onder een democratisch gekozen algemene abdis te Rome. Deze tak heeft nu 50 huizen, voornamelijk in India.

4. De jongste twijg aan de wijnrank is een gemeenschap van broeders inde V.S.. Zij bestaan sinds 1976. Het is een contemplatieve orde, die in haar onderhoud voorziet door het vervaardigen van snoepgoed. (Heerlijk!).

*Misschien is het beter om de takken "zaailingen" te noemen (als een wijnrank zaailingen kan maken), omdat deze geheel onafhankelijk van elkaar zijn gesticht

Terug