Co-patrones EU

De Heilige Birgitta op 1.10. 1999 uitgeroepen tot Co-Patrones van Europe.

Het nieuws van de proclamatie van de Heilige Birgitta tot Beschermheilige van Europa, kwam enigszins als verrassing en eerder dan wij, nonnen van Vadstena, hadden verwacht, hoewel er al enige tijd sprake van is geweest.

liteneuropabirgitta


Wij zijn erg trots en gelukkig dat onze heilige moeder Birgitta (geboren rond 1303, gestorven in Rome op 23 juli 1373, gecanoniseerd op 7 oktober 1391) gekozen is tot voorbeeld voor alle christenen in Europa. Ze deelt deze eer met twee andere vrouwen, de heilige Catharina van Siena (geboren rond 1346, gestorven 29 april 1380, gecanoniseerd op 29 juni 1461), een Italiaanse die lid was van de derde orde van Dominicus, tijdgenote van de heilige Birgitta en net als zij een vurig voorvechtster van de terugkeer van de paus naar Rome vanuit zijn ballingschap in Avignon, en de heilige Theresia Benedicta van het Kruis, beter bekend als Edith Stein, (12 oktober 1891 tot 9 august 1942, gecanoniseerd op 11 oktober 1998) een Duitse jodindie zich bekeerde en een Karmelites non werd en tijdens de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp stierf, was de derde van het trio.

Deze drie vrouwen hebben en hadden alle drie een grote invloed, zowel op hun eigen tijd, als op de onze. Zowel Birgitta als Catharina hadden visioenen en openbaringen, die bewaard zijn gebleven omdat ze zijn opgeschreven. Edith Stein begon als filosoof en leerling van de grote E. Husserl.

Zij hebben iets met elkaar gemeen; op de allereerste plaats zijn ze vrouwen en we kunnen hun benoeming rustig interpreteren als een poging om de waardigheid van de vrouw te promoten. Ook deelden zij met elkaar hun zorg voor de kerk, voor meditatie, voor de betekenis van de dood van Christus aan het kruis en waren zij alle drie grote mystica die werkten aan het veiligstellen van de waarde van de waarheid in het leven.

Natuurlijk is dit een grote eer, niet alleen voor onze abdij en voor onze orde, maar ook voor Vadstena en Zweden zelf. Het is nog te vroeg om te spreken over praktische gevolgen hiervan, maar wij hopen dat een van deze gevolgen zal zijn een groter enthousiasme voor het onderzoek van de geschriften van Birgitta en haar orde, waar nog veel werk aan verricht moet worden. Het zal in elk geval gevolgen hebben voor prozaïsche dingen als toerisme of nog liever voor datgene waarin wij meer geïnteresseerd zijn, pelgrimstochten. Zeer waarschijnlijk zal de belangstelling van de massamedia meer gericht worden op Zweden en Vadstena. Wij hopen dat mensen geïnspireerd worden om de eigenschappen en karakters van deze nieuwe co-patronen te bestuderen.

Wij zijn dankbaar dat het deze drie vrouwen zijn geweest die voor het voetlicht kwamen als aanvulling op de drie eerdere Europese Patronen, namelijk de heilige Benedictus, 'de vader van het kloosterwezen' (gestorven op 11 juni 547) de heilige monnik, Kyrillos, (826 tot 869) en zijn broer, de heilige bisschop Methodius (815 tot 885), die beide afkomstig zijn uit Thessaloniki. De heilige Birgitta voorzag voor haar orde in de regel dat mannen en vrouwen met elkaar zouden samenwerken en elkaar zouden aanvullen en in eenheid, als een grote kloosterfamilie, zouden leven in twee afzonderlijke gebouwen en dat zij in gebed te zouden moesten zijn, net als de maagd Maria met de apostelen toen zij wachtten op de komst van de Heilige Geest in de dagen tussen Hemelvaart en eerste Pinksterdag.

Misschien is het tevens van grote betekenis, dat heilige Birgitta wordt voorgesteld als iemand met een dubbele roeping. 1. Als moeder van acht kinderen in een gelukkig huwelijk en 2. toen de kinderen volwassen waren en zij weduwe was geworden, was ze vrij om haar tweede roeping uit te leven, die van een zeer contemplatieve vrouw die van de Heer opdracht kreeg om een nieuwe orde te stichten. Zij heeft echter de Stichting en wijding van het klooster in Vadstena nooit meegemaakt, hoewel ze er een gedetailleerde beschrijving van heeft gegeven. Ook heeft zij nooit het habijt van de Orde, dat zij zo uitvoerig heeft beschreven, gedragen. Ze verliet Zweden in 1349 om het heilige jaar 1350 in Rome door te brengen, maar keerde nooit terug. Ze is nooit non geweest en heeft Zweden niet teruggezien. Ze bleef in Rome tot aan haar dood in 1373.

In Vadstena hebben wij, nonnen, deze grote gebeurtenis gevierd door in processie naar het reliquarium van de Heilige Birgitta te gaan. Dit bevindt zich in onze voormalige kerk tegenover de nieuwe abdij waar wij wonen. Wij hebben bloemen en een grote kaars geplaatst en dankbaar voor het leven en werk van de Heilige Birgitta, voor onze Orde en voor de toekomst van Europa gebeden.

1 oktober 1999
de Abdij van de Heilige Birgitta, Pax Mariae
Vadstena, Zweden
Moeder M.Karin, O.Ss.S.
Abdis


Terug