S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae

Kloster – Klosterkyrka – Gästhem och Klostershop


F A Q

1001 frågor Och svar

Dessa frågor är ställda till och besvarade av Sr Patricia (+ liten benägen inblandning av hennes abbedissa) Ännu har vi inte lyckats rangordna frågorna i ”svårighetsgrad”, så rena barnfrågor samsas med vuxenfrågor. Vill Du bara veta svaret på några få frågor kan Du lättast välja bland och klicka på ämnesgrupperna, som vi anger här nedan, så slipper Du att läsa samtliga frågor.

Hur många nunnor är ni? Vi är just nu (februari 2023) sju systrar. 

Vilka länder kommer ni ifrån? Sverige, Finland, Holland, Tyskland, (och en från Skåne). 

Är ni väldigt lika varandra? Nej, inte om man menar till det inre. Fast om man tänker på klädedräkten är vi lika, för vi har alla samma slags dräkt. Folk utifrån förväxlar oss ofta med varandra, eftersom de flesta dessutom har glasögon!. Men vi är alla helt olika varandra. Det enda som binder oss samman, är vår kärlek till Gud och till varandra och medvetandet att var och en har blivit kallad av Gud till detta slags liv. 

Hur skulle ni beskriva er själva? På skämt: Om vi vore fåglar skulle vi nog beskrivas som en sällsynt fågelart. En liten, grå alldaglig fågel med ett karaktäristiskt tecknat huvud, som gör att den utmärker sig bland andra mesar. Den påminner starkt om kungsfågeln (Sveriges minsta fågelart). Den ursprungliga Vadstenensiska birgittinfågeln har sitt ursprung i Vadstena, där den är bofast året om, mycket sällan ser man den på andra orter. Arten spred sig till andra länder, men är ändå en utpräglad stann- och flockfågel, nu mera sällsynt och borde vara fridlyst. Det finns flera nya arter bl a den Romerska birgittinfågeln, den är mera talrik och sedd på andra platser eftersom den är en flyttfågel. Speciellt finner man denna art i Indien. (Saxat ur en meditation av Sr Maria O.Ss.S.) På allvar: Vi är monialer i ett kontemplativt kloster med sträng klausur, och med en viss begränsad apostolisk verksamhet genom att vi driver ett gästhem och genom att vi tar emot studiebesök. (Vår självförståelse, såsom vi formulerat den för ett antal år sedan)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.