Projekt kyrktak renovering

Redan 2013 upptäckte vi att det regnade in i kyrkan, bl. a. på vår orgel. Det var stor risk för större skador. Efter flera utredningar av olika experter kom man fram till att två större åtgärder behövs: 

  1. Ytterfönstren måste tas bort eftersom de läcker. Det gjordes i juni 2014.  Se här

  2. Innertaket måste förnyas. Fuktspärren, en plastfolie som lades in för 40 år sedan, har spruckit och måste förnyas. Det har vi börjat med i januari 2015.  Se här


För att täcka kostnaderna har vi börjat samla in pengar vid olika tillfällen. En stor  loppis  arrangerades 2013 i vår trädgård. Då visade vi även delar av klostret för publiken, och nästan 1000 personer ville vara med om det!
Från Tyskland är det  Bonifatiuswerk i Paderborn som har erbjudit finansiellt stöd och  St.Ansgarius-Werk  i Köln. 

 2013-10-03 11.23.05


Så här såg det ut innan: fuktskador på kyrkans vind och inne i kyrkan.

Fuktskada på väggen